Nieuw Geld – Peter de Baan (foto: Raymond van Olphen)